Sinds kort mag ik mezelf blogger noemen op gzndhdszrg.nl waar ik ben uitgenodigd verslag te doen van mijn project als patiënt om patiënten, specialisten en onderzoekers aan elkaar te verbinden op basis van real time data van de patiënt. Ik ben hiervoor uitgenodigd door Menno Goosen naar aanleiding van mijn verhaal over het project waarvan je hier op de site meer kan lezen. Mijn opzet is om in het blog iets meer in te gaan op waarom ik me op dit project gestort heb, wat ik denk dat de toegevoegde waarde is ten opzichte van andere ontwikkelingen en waarom ik denk dat we als chronisch patiënt hier iets mee moeten doen. We kunnen in mijn idee namelijk lijdzaam aan de zijlijn wachten of de stier bij de hoorns pakken en kijken waar we kunnen helpen onderzoek naar behandelingen te ondersteunen.

Even voorstellen en de patiënt als leidraad.

Het eerste blog bericht is inmiddels geschreven. Deze heb ik gebruikt om mezelf voor te stellen en het beeld te schetsen hoe het leven geweest is met een chronische aandoening en waar ik tegenaan gelopen ben. Deel twee is inmiddel onderweg en heeft de pakkende titel “De patiënt als Leidraad” en beschrijft wat de toegevoegde waarde kan zijn als we de patiënt en patiëntengroepen een platform geven.

GZNDHDSZRG wil in en out of the box te werk gaan door te werken aan fundamenteel vernieuwend denken over inhoud en vorm van de (onderdelen van de) gezondheidszorg en ons zorgsysteem: positief-kritisch opbouwend en zoekend naar oplossingen. Dat wordt gerealiseerd in een combinatie van congressen, debatten, artikelen, opleidingen en boeken.

GZNDHDSZRG laat zich adviseren door een team van inhoudelijk deskundigen, die daarmee nieuwe initiatieven mogelijk maakt.